Velkommen til Feltet.dks debatforum!

Feltet.dk er en portal for alle cykelfans m.m. Formålet med debatten er at skabe debat omkring alt vedrørende dansk og internationalt cykelsport. Det gælder både den professionelle cykelsport, men også amatør cykelsporten – herunder også motionister med mere. Debatten favner bredt lige fra cykelløb til materialet og udstyr med mere, og derfor er det altid en god ide at starte med at læse nogle af de nuværende tråde igennem, før man kaster sig ud i debatten.

Feltet.dks debatforum stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form som den er og forefindes. Feltet.dk har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af portalen, herunder downloading, tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er blevet offentliggjort på debatten, sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Feltet.dk kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen.

Feltet.dk fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har handlet i tillid til råd eller vejledning fra andre brugere af Feltet.dk eller Feltet.dks ansatte.

Feltet.dk vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette ulovligt indhold på sitet. Feltet.dk påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse. Feltet.dk forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet, som bliver postet på Feltet.dk og kan begrænse eller afbryde adgangen til Feltet.dk til enhver tid, uden at dette kan medføre nogen form for ansvar for Feltet.dk eller tilbagebetaling af evt. medlemsskaber eller andre ydelser.

Links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Ved linking til tredjemands sider har Feltet.dk intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Immaterielle rettigheder
Med mindre andet udtrykkeligt er anført, må brugeren påregne, at Feltet.dk og de herpå tilgængeliggjorte informationer af enhver art nyder immaterialretlig beskyttelse, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende lov.

Når brugeren skriver indlæg eller uploader materiale eller på anden måde lægger indhold ind på Feltet.dk, så giver brugeren Feltet.dk en tidsubegrænset og non-eksklusiv ret til at bruge indholdet. Brugere må under ingen omstændigheder kopiere eller på anden måde offentliggøre andre folks beskyttede værker på Feltet.dk.

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til Feltet.dk tilhører Feltet.dk ApS. Tekst, varemærker og logoer, der vises på Feltet.dk, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Feltet.dk ApS.

Sidste opfordring til brugerne – tænk før du sender indlægget. Når det først er sendt, så er det fanget i cyberspace, og du kan ikke forvente, at det bliver fjernet igen.


§1 At være bruger:
1. Brug en valid (ægte) e-mailadresse, som du har adgang til, så du kan kontaktes af debatredaktionen. Alle brugerne har mulighed for at skjule deres mailadresse for andre brugere, men ikke debatredaktionen.

§ 2 Generelt omkring debatten:
1. Feltet.dk udpeger debatredaktionen der varetager styringen af debatten.

2. Alle tekniske spørgsmål om, hvordan debatten fungerer samt andre kommentarer sendes til debatredaktionen på mailadressen debat@feltet.dk.

3. Er du ikke enig i de redaktionelle forhold på debatten, kan dette, samt en begrundelse skrives til debatredaktionen, men ikke på debatten.

4. Før du starter en ny tråd, bedes du sikre dig at emnet ikke allerede diskuteres i en anden tråd længere nede på siden. Nye tråde skal være informationsgivende og/eller debatskabende.

5. Nogle personer har gennem tiden følt sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med sletning af deres indlæg. Det skal derfor indskærpes, at det er debatredaktionen alene, der definerer hvilke indlæg, som skal slettes.

6. Debatredaktionen har altid ret til at ændre disse regler uden varsel.

§ 3 Ordensregler:
1. Indlæg der er racistiske slettes.

2. Indlæg der indeholder trusler slettes.

3. Indlæg med falsk afsender slettes. Kalder du dig fx Bjarne Riis og ikke er "Bjarne Riis" vil dit indlæg blive slettet. Opret kun én profil på Feltet.dk. Deltag ikke i debatten under flere navne! Hold dig til et "debat-navn". Du bestemmer selv, om du vil bruge dit personlige navn eller et "dæk-navn".

4. Indlæg der postes flere gange slettes (dog ikke det første indlæg). Derfor behøver du ikke gøre opmærksom på, at du ved en fejl har postet identiske indlæg.

5. Send kun dit indlæg én gang på debatten. Dermed sagt at debatredaktionen ikke ønsker, at man poster sit indlæg i flere forskellige fora. Man bedes finde det forum, der menes bedst at passe til indlægget.

6. Spam accepteres ikke på Feltet.dk; hvis den samme bruger spammer debatten mere end én gang vil brugerens internetudbyder straks blive kontaktet, samt brugeren vil blive udelukket.

7. Saglig kritik af Feltet.dk accepteres; Usaglig kritik og injurier mod Feltet.dk slettes.

8. Debatredaktionen forbeholder sig ret til uden varsel at rette/slette indlæg, hvis indhold skønnes at stride mod straffeloven.

9. Hvis debatredaktionen finder debatindlæg, som ikke er til gavn for debatten, men som ikke er direkte modstrider denne debats regler, så forbeholder debatredaktionen sig ret til at komme med en henstilling om, at den slags indlæg ikke i fremtiden accepteres.

10. Debatredaktionen forbeholder sig ret til at stoppe debatter, som debatredaktionen finder kan skade Feltet.dks omdømme.

11. Det skal klart fremgå af ens indlæg, om man ønsker at beskrive faktuelle forhold, eller om man ønsker at videregive anden form for viden. Herunder f.eks. rygter.

12. Kommercielle hjemmesider må ikke reklamere for egne artikler, produkter eller lign.

13. Hvis en bruger gentagende gange ikke overholder denne debats regler eller henstillinger fra debatredaktionen, ser debatredaktionen ingen anden udvej end at udelukke denne bruger fra debatten.

Ofte stillet spørgsmål
- Hvorfor kan jeg ikke skrive indlæg?
Hver debattør på debatten skal oprette sig med en gyldig mailadresse for at deltage i debatten. Når man har oprettet sig, så får man et aktiveringslink, som man skal klikke på for at aktivere sin brugerkonto her på siden.

- Hvordan opretter jeg en brugerkonto?
Du kan oprette dig i forummet ved at klikke på "Log ind" og derefter at klikke på "Ikke registreret? Klik her for at blive registeret".

Det er dog muligt for alle debattørerne at skjule den mailadresse, som du opretter sig med. Det vil fra starten af være skjult for andre debattører, det er dog muligt at ændre dette under "Kontrolpanel".

- Kan man ændre trådstrukturen?
Ja, det kan man godt under menupunktet "Kontrolpanel” og derefter vælg ”Forumopsætning”.

Du har mulighed for at få vist trådene i to former: ”Alle indlæg i et emne i tråde” eller ”Et indlæg pr. emne”. Her har du også en række andre muligheder for at vælge, hvordan du gerne vil have debatten vist.

- Private beskeder, hvad vil det sige?
Det vil sige at folk kan sende "Private beskeder" til hinanden via debatten. De private beskeder kan kun ses af de to brugere der kommunikere. De private beskeder kan læses under menupunktet "Private beskeder". Hvis du ønsker at sende en privat besked til en anden bruger, så skal du klikke på brugerens navn.

- Kan og må man indsætte billeder?
Ja, man må gerne indsætte billeder, som IKKE er beskyttet på nogen måder af copyright, ophavsrettigheder eller lignende. Indsætter brugerne billeder, som debatredaktionen ikke ved om, der er copyright på, så tillader vi os at fjerne billeder. Billederne skal være hostet via et andet website. Feltet.dk bruger ikke serverplads til dette.

- Kan man lave aktive links på debatten?
Ja, det kan man godt. Brug toolbaren og indsæt dit link ved at klikke på globussen.

- Kan man ikke se et indlæg af gangen?
Jo, det kan man godt under menupunktet "Kontrolpanel” og derefter vælg ”Forumopsætning”.

Du har mulighed for at få vist trådene i to former: ”Alle indlæg i et emne i tråde” eller ”Et indlæg pr. emne”. Her har du også en række andre muligheder for at vælge, hvordan du gerne vil have debatten vist.

- Kan jeg rette i mine indlæg?
Ja, det kan du godt. Du skal klikke ind på det indlæg, som du har skrevet. Under indlægget er der et punkt, som der hedder "Rediger", klik på knappen og du kan så rette dit indlæg.

Du kan dog max. rette i dit indlæg op til 10 minutter efter, at du har skrevet det. Denne funktion er indsat, da trådene ellers kan blive meningsforstyrrende, hvis der kommer flere besvarelser på et indlæg, men det senere bliver rettet, så budskabet ikke er det samme.

- Kan jeg ikke få mit signatur med under hvert indlæg?
Jo, det kan man godt, men som udgangspunktet er det sat op til ikke at vise brugernes signatur. Dette kan man god ændre under ”Redigere underskrift” under ”Kontrolpanel.” 

Lad debatten rulle!

Med venlig hilsen
Debatredaktionen Feltet.dk.
debat@feltet.dk