Tak for dit besøg, det er vi rigtigt glade for!

Vi er dog knap så glade for at se, at du blokerer for annoncer, som gør det muligt for os at tilbyde vores indhold – helt GRATIS. Hvis du tillader annoncer fra Feltet.dk, kan vi blive ved med at servere dig gratis nyheder. Måske værd at overveje en ekstra gang?

På forhånd tak!
Feltet.dk

Fjern min adblock - og støt Feltet.dk
Fortsæt uden at deaktivere
Log ind Følg os Nyhedsbrev VELOMIO

VILKÅR OG BETINGELSER

Brug venligst et par minutter på at gennemlæse og gøre dig bekendt med vore vilkår og betingelser.
 

FELTET.DK’S annonceregler
 

1. DENNE AFTALE

1.1. Denne aftale.
Denne aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Feltet.dks ("Feltet.dk", "vi", "os" eller "vores") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Feltet.dk udbyder gennem denne side, andre sider hostet af Feltet.dk eller andre af de Feltet.dk sider, som vi har links til (under ét "Feltet.dks tjenester"). Det er en betingelse for tilmelding til Feltet.dks tjenester, at du har læst og forstået aftalen. Det er gratis at tilmelde sig Feltet.dks tjenester, men når du tilmelder dig Feltet.dks tjenester, bliver du medlem og erklærer dig indforstået med vilkårene i denne aftale, og den aftale bekræfter du på ny, hver gang du bruger vores tjenester. Besøgende på Feltet.dks tjenester, som ikke tilmelder sig, erklærer sig ligeledes indforstået med, at de er underlagt denne aftale, hver gang de går ind på Feltet.dks tjenester. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende aftalen, kan du kontakte os på [email protected]

1.2. Aftalen i sin helhed. Denne aftale omfatter:
i. de regler, der gælder for de forskellige typer handler, som kan indgås ved at bruge Feltet.dks tjenester ("handler"), kaldet vore handelsregler,

ii. vor persondatapolitik og

iii. øvrige vilkår og betingelser eller regler for anvendelse, som er omtalt i punkt 2.2.

Disse regler mv. skal udgøre den samlede aftale mellem Feltet.dk og dig i forbindelse med Feltet.dks tjenester og handler, idet de erstatter alle tidligere indgåede aftaler og forståelser mellem dig og Feltet.dk.

1.3. Ændringer i denne aftale.
Feltet.dks forbeholder sig ret til løbende at ændre denne aftale og offentliggøre nye versioner på vores tjenester. Når vi gør det, vil vi underrette dig herom på nyhedssiden (www.feltet.dk/recycling). Den nye version af disse vilkår og betingelser vil træde i kraft og være gældende for alle handler samt for enhver anden aktivitet på eller via Feltet.dks tjenester og vil træde i kraft omgående efter den dag, hvor de er offentliggjort. Vore handelsregler kan ændres med øjeblikkeligt varsel, således som det fremgår af paragraf 5.1.

1.4. Arbejdssted og lovvalg
i. Feltet.dk er en virksomhed, som ejes 100% af JJnet.dk, der er registreret i Danmark med adresse på Åsvinget 5, 9800 Hjørring med CVR-nummer 26 44 07 69.

ii. Denne aftale og alle handler er underlagt dansk ret. Alle handler anses for at være gennemført i Danmark.

iii. Du og Feltet.dk er begge underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting i forbindelse med uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale eller en handel.

1.5. Din e-mailadresse
Vigtigt: Du skal sikre dig, at den e-mailadresse, som vi har registreret i dit navn, er opdateret, og at du har fuld adgang til den – vi vil anvende adressen til at sende dig vigtige meddelelser. Hvis du ændrer din e-mailadresse, kan du informere os om den nye adresse via din "min konto" side, når du har logget dig på Feltet.dks tjenester.


 

2. REGISTRERING

2.1. Registrering
Du forpligter dig til at tilmelde dig Feltet.dks tjenester med dit rigtige navn, adresse samt alle andre nærmere oplysninger, som du bliver bedt om at oplyse. I forbindelse med en foreslået handel kan du blive bedt om at anføre nærmere oplysninger om kreditkort, betalingskort eller bankkontonummer. I den forbindelse skal du sikre dig, at (a) du er fuldt berettiget til at bruge kortet både på det tidspunkt, hvor du indtaster de ønskede oplysninger, og når du forsøger at bruge det, og at
(b) der er tilstrækkelige midler på kortet til at dække alle debiteringer, der foretages som led i dine aktiviteter på Feltet.dks tjenester. Hvis der opstår fejl i nogen af de oplysninger, som du anfører, skal du straks informere Feltet.dk om de korrekte oplysninger på [email protected]

2.2. Øvrige betingelser
For at indgå en handel skal du juridisk være berettiget til at indgå aftaler om køb eller salg af de pågældende varer.


3. PERSONDATA OG PERSONDATAPOLITIK

3.1. Anvendelse af persondata
Vi vil indsamle, anvende og videregive persondata samt kontakt- og betalingsoplysninger, som du har registreret hos os, i henhold til vor persondatapolitik. Feltet.dk kan anvende "cookies" eller andre tekniske midler til at gøre din oplevelse af Recycling mere personlig.

3.2. Persondatapolitik
Feltet.dks persondatapolitik udgør en del af denne aftale, og ved at erklære dig indforstået med de indeholdte vilkår og betingelser giver du samtidig dit samtykke til den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data, således som fastlagt i vor persondatapolitik. Feltet.dk vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål eller videregive dem til andre personer, medmindre du har givet dit samtykke til, at Feltet.dk kan gøre det, enten under registreringen eller på et andet tidspunkt. Vi kan endvidere videregive disse oplysninger, hvis vi enten bliver pålagt af gøre det i henhold til gældende lovgivning, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed. Som følge af World Wide Webs beskaffenhed vil alle noteringer på Feltet.dks tjenester naturligvis være tilgængelig for internetbrugerne på hele jorden. På vores annoncer fremviser Feltet.dk dit fulde navn, dit telefonnummer, din e-mail, dit postnummer, som du sælger det annoncerede fra.

3.3. Medlemsdiskretion
Du erklærer dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre medlemmer, hvortil der er adgang fra Feltet.dks tjenester, eller som du får oplyst fra Feltet.dk eller et andet medlem (herunder, men ikke begrænset til, brug af medlemmers e-mailadresser til spam eller chikanerier) udover til at indgå og afslutte handler gennem Feltet.dk\'s tjenester, eller som det på anden måde måtte være udtrykkeligt tilladt i henhold til denne aftale, eller som er aftalt med det andet medlem. Ved groft tilfælde af misbrug vil oplysningerne blive videregivet til Internetudbyderen og politiet.


4. HANDLER OG HANDELSREGLER

4.1. Handelsregler
På Feltet.dk tjenesten har du mulighed for at deltage i handler, som er underlagt vore handelsregler.
Måden hvorpå man kan deltage i handler, og de regler, der gælder herfor, er fastlagt i handelsreglerne. Du skal sikre dig, at du forstår den måde, hvorpå handlerne fungerer på Recycling – ved at læse og forstå handelsreglerne – før du deltager i en handel. Da vi udvikler de tjenester, som vi tilbyder, kan vi løbende ændre vore handelsregler, både for at tilføje (eller fjerne) særlige handelstyper og for at ændre måden, hvorpå handlerne gennemføres. Du bør derfor altid holde dig ajour med vore handelsregler.


5. GENERELLE HANDELSBETINGELSER

5.1. Relevant indhold
Indholdet af oplysninger, der meddeles af sælgere (dvs. personer, der sætter noget til salg via en handel), uanset om de er anført i noteringerne eller på anden måde, eller af bydende, må kun vedrøre handelstemaet og ikke irrelevante emner. Sådanne oplysninger må for eksempel ikke bruges som kommunikationsmiddel til et eller flere af de andre medlemmer og må ikke anvendes til generelt at reklamere for eller fremme salget af en sælgers varer eller tjenester, som ikke omfattes af handlen. Hvis du i noteringen indsætter et hypertekst link til et andet site, skal det linkede site opfylde dette krav til relevans, men du anerkender under alle omstændigheder, at vi er berettiget til at fjerne eller kræve fjernet sådanne links efter vort skøn.

5.2. Sælgers fuldstændige ejendomsret
Når du indsætter en hvilken som helst genstand (vare eller tjeneste) i en annonce, står du inde for, at du er juridisk berettiget til at overdrage ejendomsretten til varen eller tjenesten.

5.3. Nøjagtigheden af annoncerne
Du skal beskrive de varer eller tjenester, der står på den annonce, som du stiller til rådighed for Feltet.dks tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din annonce, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede de andre medlemmer af Recycling.

5.4. Forbud
Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varerne eller tjenesterne, som du foretager i forbindelse med en hvilken som helst handel, vil
(a) kunne krænke immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person,
(b) være brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet, eller
(c) være anstødeligt, truende, sprogligt groft, fornærmende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, falsk, upålideligt eller vildledende.

5.5. Forbudte varer
Som en udvidelse af paragraf 6.4 (men uden at begrænse indholdet af denne bestemmelse) må du ikke sælge pornografiske varer på Recycling.

5.6. Korrekt brug af kategorier
Du må kun lægge en annonce ind under den kategori, som genstanden for handlen naturligt passer ind i (og ikke i andre kategorier). Hvis du er i tvivl om, hvor din annonce skal placeres eller har forslag til nye kategorier, så bedes de sendes til [email protected]

5.7. Sælgers vilkår og betingelser
Sælger er forpligtet til at informere alle faktiske eller potentielle købere om alle de aftalemæssige vilkår og betingelser, der finder anvendelse på handlen. En sælger, som handler som led i sit erhverv, skal til forbrugere give de oplysninger, som kræves i medfør af forbrugeaftaleloven, herunder oplysninger om fortrydelsesretten.

5.8. Fortrydelsesret
Hvis sælger er erhvervsdrivende, og handler som led i sit erhverv, og køber er forbruger, vil der i mange tilfælde være fortrydelsesret for forbrugeren – typisk gældende på auktioner her på Recycling. Sælger skal overholde forbrugeraftalelovens regler om forbrugerbeskyttelse, herunder fortrydelsesretten. Sælger skal oplyse om eventuel fortrydelsesret i noteringen, og skal også skriftligt oplyse køber om eventuel fortrydelsesret, når sælger kontakter køber, efter at auktionen er afsluttet. Sælgers oplysninger skal overholde kravene i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 24. september 2004, se www.retsinfo.dk

Sælgers forpligtelser er nærmere beskrevet på www.forbrug.dk

5.9. Feltet.dks immaterielle rettigheder
Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Feltet.dks tjenester ejes af Feltet.dks (eller Jjnet.dk). Du må kun gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Feltet.dks tjenester, i den udstrækning det er nødvendigt for at foretage annoncer, indgå handler og gennemføre andre tilladte aktiviteter, således som forudsat i denne aftale.

5.10. Ingen fortrydelsesret
Den service, vi yder sælgere, er at opslå deres annoncer på Feltet.dks tjenester. Vi gør dette straks efter modtagelse af en annonce, der er opsat i henhold til vore krav. Du anerkender dette, samt at du ikke har ret til at fortryde annonceringen i den fortrydelsesperiode, der gælder for visse køb foretaget i medfør af lov om forbrugeraftaler eller af anden lovgivning.

Købere kan i nogle tilfælde have fortrydelsesret.


6. GEBYRER

6.1 Gebyrer
1) Sælger accepterer at betale os det gebyr for tilvalg på annoncer på Feltet.dks tjenester (hvis sådan eksponering ønskes af sælgeren) og for handlerne. Detaljer om vore gebyrer er indeholdt eller omtalt i handelsreglerne. Du anerkender og accepterer, at Feltet.dks er berettiget til løbende at ændre beløbet eller gebyrets beregningsgrundlag, dog således at der gives tydelige oplysninger om beløbet eller grundlaget, når den relevante annonce opslås. Feltet.dk er et dansk firma, derfor vil alle gebyrerne være i danske kroner.
2) Der vil under ingen omstændigheder ske fradrag eller refusion af annoncegebyrer til sælger.
3) Vi kan løbende tilføje nye eller yderligere tjenester, som medfører betaling af gebyrer – enten til os eller til en navngiven tredjemand – på vilkår, som vil blive nærmere angivet, når sådanne tjenester er gjort tilgængelige.
4) Hvis sælger ikke betaler gebyrerne til tiden, kan vi (efter vort skøn) indstille eller ophæve din adgang til Feltet.dks tjenester, og/eller vi kan opkræve et gebyr for forsinket betaling og rykkeromkostninger på kr. 60,00.

6.2. Priser og moms på tilvalg til annoncerne
Priserne på alle varer eller tjenester er inklusive moms (hvor moms er påbudt) medmindre andet er angivet.
Annoncens overskrift markeres med fed: 10 kr.
Annoncens overskrift markeres med stor skrift: 10 kr.
Annoncen markeres med gult baggrund: 20 kr.
Annoncen forlænges med en uge: 10 kr. pr. uge
Annoncen vises på forsiden: 10 kr. pr. 1000 visninger
Annoncen tilføjes et ekstra billede: 10 kr. pr. billede


7. FELTET.DKS ROLLE

7.1. Feltet.dks rolle
Feltet.dk er ikke part i nogen handler og stiller alene de tekniske hjælpemidler, og et mødested, til rådighed i forbindelse med indledning eller gennemførelse af handlerne. Vi er hverken sælger eller leverandør af de varer eller tjenester, der er anført i annoncerne, og er således ikke pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for sælgere af disse varer eller tjenester. Feltet.dk er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for en sælgers adfærd eller for de varer eller tjenester, som sælger udbyder til salg eller levering – uanset om sælger er en enkeltperson eller en erhvervsdrivende.

Feltet.dk har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne eller tjenesterne, for hvorvidt annoncerne er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt bydende medlemmer har vilje og evne til at betale derfor. Feltet.dk undersøger ikke på forhånd annoncerne eller de omfattede varer eller tjenester. Ligeledes kan Feltet.dk ikke styre afslutningen eller gyldigheden af handlerne. Selvom det er forbudt for medlemmerne, kan der være nogen, der afgiver oplysninger, eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til denne aftale. Du bør derfor udvise en lige så høj grad af forsigtighed ved deltagelse i handlerne – hvad enten du er sælger eller køber – som når du indgår lignende handler udenfor Internettet.

7.2. Manglende adgang til Feltet.dk\'s tjenester
Vi garanterer ikke uafbrudt, kontinuerlig adgang til Feltet.dks tjenester. Du anerkender, at Feltet.dks tjenester af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og at vi ikke kan gøres ansvarlige for manglende adgang.

7.3. Tilbagetrækning af annoncer/handler/tjenester
Hvert enkelt medlem er indforstået med, at vi er berettiget, men ikke forpligtet til at trække en annonce eller en handel tilbage, som - ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjemand eller andre medlemmer - ser ud til at være en misligholdelse af denne aftale. Feltet.dk forbeholder sig ligeledes ret til at tilbagetrække annoncer, lukke en handel tidligt, forlænge en handel, ophæve handler eller bringe hele tjenester til ophør, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser herfor (herunder tekniske vanskeligheder, som berører Feltet.dk, eller en bruger har oplevet på Internettet). Hvis det er praktisk muligt, giver vi dig et rimeligt varsel på forhånd om alle sådanne skridt, som Feltet.dk foretager.

7.4. Misbrug af Feltet.dks tjenester
Feltet.dk forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve et medlems konto, som er eller forekommer os at være et fortsat eller væsentligt brud på bestemmelser i denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af Feltet.dks tjenester), og til at indstille eller ophæve annoncer og handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig Feltet.dks tjenester på ny uden vort forudgående samtykke.

7.5. Gennemgang af annoncer
Feltet.dk kan løbende, uden dog at være forpligtet dertil, undersøge, hvorvidt annoncerede varer eller tjenester kan formodes at være stjålne eller blive solgt ulovligt under henvisning til databaser, der vedligeholdes af Feltet.dk eller tredjemand, retshåndhævende myndigheder eller historiske oplysninger, der er tilgængelige for Feltet.dk.

7.6. Advarsel om bedrageri
Hvis du oplever, at en annonce indeholder bedrageri, så skal det meddeles til [email protected] Du kan indberette en berettiget mistanke, du måtte have til den pågældende annonce til os – især hvis varen/tjenesten på annoncen kan krænke tredjemands immaterielle rettigheder eller anden gældende lovgivning. Vi opfordrer medlemmerne til at indsende disse data.


8. FELTET.DKS ANSVAR

8.1. Feltet.dks ansvar
I det omfang loven tillader det, skal du fritage Feltet.dks, dets medarbejdere for ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med en annonce eller en handel, herunder (men ikke begrænset til) alle krav i forbindelse med annoncer, uafsluttede eller afsluttede handler, eller varer eller tjenester udbudt til salg eller levering, eller faktisk solgt eller leveret, gennem eller i forbindelse med en annonce eller en handel, som du har oprettet, budt på eller indgået.

8.2. Force majeure
Feltet.dk er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, der skyldes omstændigheder, som Feltet.dk ikke er herre over, og som Feltet.dk ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet.

8.3. Maksimalt erstatningsansvar
Uden at begrænse indholdet af den foregående bestemmelse kan Feltet.dks erstatningsansvar i henhold til denne aftale (hvad enten det måtte opstå på grund af uagtsomhed eller på anden vis) under ingen omstændigheder overstige det højeste af følgende beløb, enten
(a) kr. 5.000,00
eller
(b) et beløb svarende til de beløb, der er betalt, eller som skal betales af dig eller til dig i forbindelse med den handel eller de handler, som erstatningsansvaret vedrører, uanset på hvilket søgsmålsgrundlag eller under hvilken form det sker. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis du handler i egenskab af forbruger.

8.4. Ansvarsfritagelse
Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig eller tredjemand for indirekte tab eller skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, uanset hvordan disse måtte være opstået (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af denne aftale eller på anden vis). Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis du handler i egenskab af forbruger.

8.5. Ufravigeligt ansvar
Intet i denne aftale begrænser Feltet.dks erstatningsansvar ved død eller personskade, der opstår som følge af uagtsomhed fra Feltet.dks side, eller øvrigt ansvar, som Feltet.dk måtte være pålagt i henhold til loven. Dine lovfæstede rettigheder som forbruger er ikke forringet.

8.6. Erstatning
Du påtager dig at skadesløs holde Feltet.dk for ansvar, krav og udgifter, som måtte opstå som følge af din misligholdelse af denne aftale eller på grund af din konto hos Feltet.dk.


9. ØVRIGE BESTEMMELSER

9.1. Overdragelse
Feltet.dk forbeholder sig ret til at overdrage dele af eller alle sine rettigheder og forpligtelser i denne aftale eller give disse i underentreprise. Hvis vi udøver denne ret, skal vi anføre navnet på rettighedserhververen eller underleverandøren på hovedskærmen (www.feltet.dk), og du har ret til omgående at opsige denne aftale. Du må ikke uden skriftligt samtykke fra Feltet.dk overdrage eller afhænde denne aftale.

9.2. Ugyldighed
Såfremt et af vilkårene i denne aftale ved retsafgørelse eller kendelse anses for at være ugyldigt eller for ikke at være retskraftigt, skal den resterende del af aftalen forblive gyldig og retskraftig.

9.3. Opbevaring af aftalen
Vi opbevarer ikke genparter af de aftaler, som vi indgår med medlemmerne, når de tilmelder sig Feltet.dks tjenester. Du kan få adgang til din aftale på Feltet.dk. Vi råder dig til at udskrive en kopi af denne aftale og/eller gemme en downloaded kopi på din computer.

9.4. Aftalens sprog
Denne aftale er forfattet på dansk.

9.5 Udmelding
Du kan når som helst udmelde dig ved at sende en e-mail til [email protected] I e-mailen skal du blot skrive dit brugernavn og din adgangskode, samt oplyse at du ønsker at melde dig ud. Udmelding fritager dig ikke for dine forpligtelser som sælger, køber eller på igangværende eller afsluttede auktioner, som du allerede har pådraget dig.


 

FELTET.DK’S auktionsregler


1. Introduktion

Nedenstående handelsregler beskriver følgende:
(a) de regler, der finder anvendelse på de auktionshandler ("auktionerne"), som du kan deltage i gennem Feltet.dks tjenester,

(b) de forskellige auktionstyper, du kan finde her,

(c) de særskilte regler, som måtte gælde for dem, og

(d) de gebyrer, der skal betales til Feltet.dk af sælgerne i forbindelse med auktionerne.

Disse handelsregler er juridisk bindende og er en del af din aftale med Feltet.dk.

Hvis du deltager i en auktion, anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret disse handelsregler.
Vi kan løbende ændre disse handelsregler, enten for at tilføje (eller fjerne) forskellige auktionstyper eller for at ændre måden, hvorpå de forskellige auktioner gennemføres. Du vil modtage besked ved e-mail, hvis handelsreglerne ændres. Hvis du kun få gange har deltaget i en af de auktionstyper, du finder på Feltet.dk, så opfordrer vi dig til at læse disse handelsregler, før du deltager. Selvom du ofte køber på auktion, anbefaler vi, at du alligevel tager dig tid til at læse dem. Når du deltager i en auktion, tilkendegiver du at have læst dem.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem dem, har Feltet.dks vilkår og betingelser, der giver en mere detaljeret beskrivelse af dine rettigheder og forpligtelser, forrang for disse handelsregler. Betegnelser anvendt i disse handelsregler har den betydning, som de er givet i Feltet.dks vilkår og betingelser.

2. Bud
Med undtagelse af det nedenfor anførte tilfælde vil bud afgivet på alle auktioner være bindende. Dette betyder, at hvis et bud på en auktion afgives gennem din Feltet.dk konto (uanset om det er fra dig eller fra en, der bruger din konto), kan det ikke trækkes tilbage, og det er juridisk bindende. Hvis dit bud falder heldigt ud, indgås der automatisk en aftale mellem dig og sælger, når auktionen afsluttes. Købere kan i nogle tilfælde have fortrydelsesret. Se mere under fortrydelsesret.

Du må ikke afgive bud på en måde, der kan manipulere en auktion. Især hvis du er sælger, må du ikke byde på din egen auktion, uanset om det sker gennem din egen Feltet.dk konto eller gennem et andet medlems konto.

På grund af internetforbindelsers usikkerhed er det Feltet.dks systemets modtagelse af det relevante bud, som vil udgøre buddet og ikke afsendelsen af buddet fra medlemmets computer mv. Feltet.dk vil gøre en passende indsats for at behandle de bud, der afgives, men kan ikke garantere, at hvert enkelt bud nødvendigvis vil blive lagt frem.

3. Tilbagetrækning
Når vi via vores tjeneste opretter en vare eller en tjenesteydelse med henblik på auktion, bliver denne juridisk bindende og kan ikke trækkes tilbage eller ændres, når det første auktionsbud er afgivet.

Ikke desto mindre kan der, således som det også fremgår af Feltet.dks vilkår og betingelser, af og til være omstændigheder, under hvilke vi trækker en auktion tilbage, også under selve auktionen, som synes at overtræde de nævnte vilkår og betingelser eller disse handelsregler. I så tilfælde vil vi informere sælger, og i visse tilfælde, hvor en auktion er i gang som følge af den pågældende auktion, en eller flere medlemmer, der deltager i auktionen, om tilbagetrækningen.

4. Valuta
Hver handel gennemføres i danske kroner. Feltet.dk kan tilbyde oplysninger om omregning til andre valutaer på grundlag af de seneste oplysninger, som er til rådighed for Feltet.dk. Selv om Feltet.dk på rimelig vis bestræber sig på at sikre, at disse omregninger bliver nøjagtige, vil den faktiske pris for køber i købers egen valuta variere i overensstemmelse med den kurs, der bruges af købers bank, eller af den, der har udstedt købers kreditkort eller kundekort. Feltet.dk påtager sig intet ansvar for afvigelser mellem denne pris og det konverteringsbeløb, der opgives.

5. Gebyrer
Sælger skal betale et gebyr til Feltet.dk for at oprette en auktion. Gebyret afhænger af den aftale, som Feltet.dk og sælger indgår. Gebyret dækker markedsføring, reklame m.m.

Når en auktion er afsluttet ved afgivelse af et vinderbud eller på anden måde, der medfører betaling, debiterer vi sælger de relevante gebyrer i henhold til den betalingsform, som vi har aftalt med sælger. Vi forbeholder os ret til at opkræve påløbne gebyrer månedsvis eller på et andet fast opkrævningstidspunkt. Betalingsfristen vil være 14 dage efter den afsluttede handel.

Der vil under ingen omstændigheder ske fradrag i eller refusion af gebyrerne til sælger.

Der vil ikke ske fradrag i eller refusion af succesgebyrer, medmindre sælger på rimelig vis kan godtgøre over for os, at (a) salget af den vare eller tjeneste, som var udbudt på auktion, ikke blev gennemført, og at (b) den omstændighed, at salget ikke blev afsluttet, ikke var en følge af manglende omhu eller sælgers manglende opfyldelse af sine forpligtelser.

6. Budtype i forbindelse med auktioner
Der er to måder, hvorpå man kan deltage som køber i en auktion her på Feltet.dk:

1) Et auktionsbud - dette er den almindelige måde at deltage i en online eller offline auktion, hvor det højeste bud modtaget ved auktionens afslutning vinder.

2) Ved alle auktioner kan medlemmer alternativt foretage et ”Køb Nu!” køb. Prisen fastsættes altid af sælger (vi kalder den "Køb Nu! prisen"). Prisen betyder, at køber kan købe varen til den angivne pris, og dermed er auktionen definitivt afsluttet. Med "Køb Nu!"-funktionen får sælger pengene med det samme fra den kunde, som har foretaget "Køb Nu! buddet".

Et Køb Nu! "bud" er altså i praksis en aftale, hvor køberen accepterer at købe den pågældende udbudte vare/tjeneste til Køb Nu! prisen. Det er ikke et bud, som en anden person kan byde over. I praksis vil auktionen for den pågældende vare/tjeneste blive afsluttet, når der er afgivet et ”Køb Nu” Bud. ”Køb nu” funktionen kræver dog også, at man betaler omgående for varen via et betalingskort.
Se venligst nedenfor for yderligere information om, hvorledes vore auktioner fungerer, og hvordan man kan byde på dem.

7. Auktionsprocedurer
Auktioner vil almindeligvis fortsætte indtil et fastsat tidspunkt, der ligger flere dage efter auktionens begyndelse, hvis ikke ”Køb nu” funktionen bliver brugt. Hvis ikke ”Køb nu” funktionen bliver brugt på den udbudte vare/tjeneste (jf. nedenfor), så vil det være den, der har afgivet det højeste bud, der vinder. Vore handelsregler fungerer efter princippet prisen først, derefter tidspunktet. For nærmere beskrivelse se nedenfor:

(a) Når en vare/tjeneste købes ved et ”Køb Nu!” køb, afsluttes auktionen for den pågældende vare/tjeneste. Hvis der bliver foretaget et ”Køb Nu!” køb vedrørende samtlige vare/tjenester, vil alle andre bud vedrørende den pågældende auktion bortfalde. Den, der under auktionen indtil da havde afgivet det højeste bud på den pågældende vare eller tjeneste, vil pr. e-mail blive orienteret om, at varen eller tjenesten er blevet solgt til en ”Køb Nu!” køber.

(b) Den person, der afgiver det højeste bud, vinder.

(c) Hvis der er afgivet to enslydende bud, vil det være det første bud, der modtages i Feltet.dks system, der vinder.

(d) Hvis flere forsøger at foretage et ”Køb Nu!” køb af en udbudt vare eller tjeneste, vil det være det første ”Køb Nu!” bud, der modtages i Feltet.dks system, der vinder. Hvis begge har betalt med dankort, så vil kun vindertransaktionen blive gennemført.
To eksempler:

En auktion uden ”Køb Nu” bud
Forestil dig, at en auktion er fastsat til at slutte kl. 16.00 på en bestemt dato. Hvis det højeste bud på det tidspunkt er 2.500,00 kr., så vil 2.500,00 kr. være det vindende bud. Hvis der er to bud på 2.500,00 kr., så vil det første bud på 2.500,00 kr., der er modtaget i vores system, være det vindende bud.

En auktion (en enkelt vare eller tjeneste) med ”Køb Nu!”
Forestil dig, at en auktion er fastsat til at slutte kl. 22.00 på en bestemt dato, og kl. 14.00 er det højeste bud på 200,00 kr. Kl. 15.00 ønsker en budgiver at byde kr. 250,00, hvilket svarer til den af sælger fastsatte ”Køb Nu” pris. Hvis denne budgiver bekræfter sit ”Køb Nu”! køb, så vil auktionen blive afsluttet øjeblikkeligt (før det fastsatte tidspunkt kl. 22.00), fordi den pågældende vare eller tjeneste vil være blevet solgt til ”Køb Nu” køberen.

8. Generelle handelsregler
Medlemmer bør være opmærksomme på følgende generelle regler.

(a) Hvis der ikke foretages et ”Køb Nu” køb, vil vinderbudet ved en auktion være det højeste bud, som opfylder de øvrige udtrykkelige betingelser for den pågældende handel.

(b) Feltet.dk forbeholder sig ret til, med eller uden forudgående varsel til budgiver/sælger, at fjerne bud, som Feltet.dk finder useriøse, eller som Feltet.dk mener, er et brud på disse handelsregler eller Feltet.dks vilkår og betingelser.

(c) Hvis et bud følges af et højere bud afgivet af en anden budgiver, som af en eller anden grund senere fjernes af Feltet.dk under en auktion, så har sælger ret til at acceptere det lavere bud.

(d) Dog bortfalder alle bud, der ikke er vinderbud, efter afslutningen af den pågældende auktion, eller efter at der er foretaget et ”Køb Nu” køb af den pågældende vare- eller tjeneste.

9. Særlige handelsregler for sælgere
Som sælger i forbindelse med en auktion på Feltet.dks tjenester er du underlagt visse forpligtelser:

Din auktion skal være præcis og juridisk korrekt.

Du skal være berettiget til at sælge og overdrage de varer eller tjenester til køberen, som du udbyder i auktion.

Du skal acceptere, at auktionen forpligter dig til at sælge de varer eller tjenester, som er udbudt på auktion, hvis et bud overstiger auktionens mindstepris eller modsvarer den af dig fastsatte ”Køb Nu” pris.

Du må ikke gøre forsøg på at sælge forbudte varer, jf. Feltet.dks vilkår og betingelser og listen over forbudte varer.

10. Køberes fortrydelsesret
Hvis varen eller tjenesteydelsen sælges af en erhvervsdrivende som led i sit erhverv til en forbruger, vil forbrugeren i de fleste tilfælde have ret til at fortryde handlen. Der gælder dog undtagelser til fortrydelsesretten, bl.a. ved køb af transport og indkvartering, hvis det er aftalt, hvilken dag eller inden for hvilken periode tjenesteydelsen skal udføres.

Fortrydelsesretten løber i 14 dage, fra køberen har fået varen i hænde, eller ved tjenesteydelser, i 14 dage fra aftalens indgåelse, hvis sælgeren på papir eller på et varigt medium har oplyst om fortrydelsesret. Hvis sælgeren først giver denne oplysning på papir eller et varigt medium senere, løber fristen først fra modtagelsen heraf. Fortrydelsesretten udløber dog 3 måneder fra aftalens indgåelse ved tjenesteydelser, og 3 måneder fra køberen har fået varen i hænde ved køb af varer.

Alle auktioner vil være inkl. moms, da alle auktioner på siden er lavet i samarbejde med erhvervsdrivende. Sælgere er forpligtet til at oplyse om fortrydelsesretten, hvis aftalen ikke er omfattet af fortrydelsesretten.

Du har ikke fortrydelsesret, hvis sælger enten ikke er erhvervsdrivende eller handler uden for sit erhverv.

Læs mere om fortrydelsesretten her og på www.forbrug.dk.
 

FELTET.DK’S managerregler

Generelle regler vedrørende tilmelding, forbehold og øvrige vilkår og rettigheder:


Tilmelding

Tilmeldinger til Feltet.dk\'s Managerspil kan foretages online fra de på hjemmesiden nævnte datoer og under hensyntagen til de nævnte tidsfrister. Tilmeldingerne skal foretages som beskrevet på adressen: http://www.feltet.dk/manager

Feltet.dk er ikke ansvarlige for informationer eller resultater, som går tabt under tilmeldingsproceduren.


Forbehold

1. Feltet.dk forbeholder sig ret til at afvise hold, hvis holdnavn kan virke anstødeligt eller krænkende. Du vil blive gjort opmærksom på dette, og skal herefter rette holdnavnet. Sker dette ikke vil holdet blive afvist/slettet.

2. Præmierne i Feltet.dk\'s Managerspil kan ikke ombyttes til kontanter.

3. I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene vil det være Feltet.dk, der fastlægger fortolkningen og afgør spørgsmålet efter eget skøn. Der kan ikke i den anledning eller i øvrigt på grundlag af konkurrencens gennemførelse, manglende udgivelse, ændringer i løbsprogrammet eller andre forhold, gøres erstatningskrav gældende mod Feltet.dk. Feltet.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer og tilføjelser i reglerne uden varsel.

4. Brugeren af Feltet.dk\'s Managerspil er selv ansvarlig for at holde sin adgangskode hemmelig. Brugeren er forpligtet til øjeblikkeligt at orientere Feltet.dk, hvis man opdager uautoriseret adgang til sin konto.

5. Feltet.dk fralægger sig ethvert ansvar over for tab af data og/eller ændringer i brugerens placering i spillet på grund af tekniske fejl i systemet.


Vilkår og rettigheder

Denne internetside er ejet, oprettet og administreret af Feltet.dk. Nedennævnte vilkår og rettigheder er gældende i forbindelse med anvendelsen af Feltet.dk\'s internetside, og ved at gå ind på denne internetside anerkender og tiltræder du de nævnte vilkår og rettigheder. Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår og rettigheder, skal du ikke benytte denne internetside.

Feltet.dk har ret til, til enhver tid og uden varsel at afbryde internetsidens serviceydelser eller enhver af de ekstra tilknyttede services samt at spærre bestemte brugeres konti eller adgangsrettigheder.

1. Ansvarsfraskrivelse
Brug af internetsiden og dens faciliteter samt alt materiale og information hentet fra denne internetside sker på egen risiko. Feltet.dk er uden ansvar for din anvendelse af internetsiden og uden ansvar for internetsidens tilgængelighed eller funktionsdygtighed. Feltet.dk er uden ansvar for eventuelt tab af data, for tab som følge af spredning af vira eller for øvrige tab som følge af din anvendelse af spillet og internetsiderne.

Du accepterer at holde Feltet.dk skadesløs for alle krav og omkostninger, tabt fortjeneste, tab af data eller øvrige tab, opstået som en konsekvens af, at disse vilkår er misligholdt af dig.

2. Rettigheder til internetsidens indhold
Feltet.dk har alle rettigheder til materiale på disse internetsider, herunder ophavsret, varemærkeret m.m. Du må således f.eks. ikke på nogen måde kopiere, ændre, gengive, genudsende, videreudnytte eller distribuere materiale fra denne internetside, herunder også de underliggende koder og software, medmindre Feltet.dk har givet skriftlig tilladelse hertil.

Du har kun tilladelse til at benytte og kopiere indholdet på denne internetside til personlig og ikke-kommercielt brug. Det vil sige at du alene må gennemse og printe enkelte sider eller afsnit til din egen personlige brug. Du må dog aldrig kopiere koder og/eller software fra internetsiderne.

Feltet.dk forbeholder sig ret til at forfølge enhver uautoriseret anvendelse af Feltet.dk\'s materiale, herunder af Feltet.dk\'s navn, varemærker og øvrigt materiale i strid med ovenstående.

3. Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig Feltet.dk\'s Managerspil og indtaster dine personlige oplysninger, giver du samtidig samtykke til, at Feltet.dk behandler disse oplysninger samt behandler oplysninger om dine bevægelser på og brug af denne internetside samt andre internetsider ejet og administreret af Feltet.dk.

Oplysningerne bliver udelukkende brugt af Feltet.dk og kun med henblik på at kunne levere de ydelser til dig, som du har anmodet om. Feltet.dk videregiver ikke oplysningerne om dig til tredjemand uden din tilladelse.

4. Oplysninger af ikke-personlig karakter
Andre, ikke-personlige oplysninger indsamles og anvendes af Feltet.dk, og kan videregives til en tredjepart. Disse rent statistiske og demografiske oplysninger omfatter ikke personlige detaljer, som vil kunne identificere dig. Foruden de ikke-personlige oplysninger omtalt ovenfor, vil din færden rundt på internetsiden automatisk blive registreret. Disse oplysninger anvendes også kun i samlet form og ingen brugere vil blive identificeret.

5. Cookies
Feltet.dk anvender cookies til at accelerere adgangen til internetsiden (ved at skyde genvej uden om brugerregistreringsdatabasen). En cookie er en mindre samling data sendt fra Feltet.dk til din computer, som gør det lettere for Feltet.dk at genkende din pc, næste gang du besøger det pågældende websted.

Oplysningerne herfra anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften af spillet og internetsiderne samt til udarbejdelse af en statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af Feltet.dk\'s hjemmeside.

Denne internetside er ejet og administreret af Feltet.dk. Feltet.dk er dataansvarlig, men kan dog have en aftale med en databehandler, som behandler dine data på Feltet.dk\'s vegne.

6. Feltet.dk\'s rettigheder og forpligtelser
Feltet.dk vil bestræbe sig på at sikre, at internetsiden og dens faciliteter er tilgængelige på alle tidspunkter, og at det af Feltet.dk leverede indhold på internetsiden er sandt, præcist og fri for fejl. Vi stiller dog ingen garantier herfor, medmindre disse er udtrykkeligt angivet.

Feltet.dk har ret til, til enhver tid og uden varsel at afbryde internetsidens serviceydelser eller de serviceydelser, der knytter sig hertil. Feltet.dk forbeholder sig desuden ret til at spærre bestemte brugeres konti eller adgangsrettigheder.

Feltet.dk forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser uden forudgående varsel.

7. Doping
7.1 Bliver en rytter taget for doping under en af konkurrencerne i Feltet.dks managerspil, vil administrationen fratage rytterens point, når rytteren er blevet dømt af sit forbund.
7.2 Har man valgt en rytter, som bliver taget for doping, får man ikke lov til at vælge en ny rytter. Det samme gør sig gældende, hvis man har valgt en rytter, som bliver skadet, eller som pludselig stopper karrieren.
7.3 Når spillet efter sidste konkurrencedag er opgjort, og der er udråbt en vinder, kan der ikke ændres på pointgivningen i spillet. Skulle UCI således efter spillets afslutning vælge at fratage en rytter sine point, vil det ikke få indflydelse på spillet.

8. Betalingsregler

Du kan betale for dit hold online
Prisen for at tilmelde hold til Feltet.dks managerspil er angivet på det enkelte spil. Betalingen vil finde sted, når du har oprettet dit hold, derefter vil du komme til betalingssiden. Det er ikke muligt, at betale på andre måder end med dit elektroniske betalingskort, dvs. du kan ikke indbetale direkte til et kontonr. eller via check til administrationen.

Prisen er et administrationsgebyr pr. hold du opretter, som dækker administrationen af spillet. Der er ingen yderligere omkostninger for at deltage.

Du kan betale med følgende kort
De kort som Feltet.dk tager imod, når du betaler online, vil til enhver tid fremgå af betalingssiden.

Din betaling er ikke modtaget, før du kommer videre til siden, hvor der står, at din betaling er godkendt. Er du i tvivl, så kan du se under "mine spil", om betalingen er modtaget. Du kan rette i dit hold helt frem til spilstart på den pågældende dag. Det er ikke muligt at dele betalingen på flere forskellige kort.

Fortrydelsesret
Når du først har besluttet dig for at oprette et hold i spillet, og betalingen har fundet sted, så er det ikke muligt, at få pengene retur jvf. loven om fortrydelsesret af spil.

Betalingsmodtageren er:
Feltet.dk
Åsvinget 5
9800 Hjørring

CVR: 26440769
Telefon: 51558966
Mail: [email protected]

Feltet.dks manageradministration har ret til at afvise alle betalinger, der er afsendt eller modtaget efter spillets start, eller som strider imod spillets regler. Det er brugerens ansvar at gemme kvitteringer og at kontrollere, at betalingerne er gået igennem. Kopi af kvitteringerne kan findes under "mine spil".

Har du problemer med et eller andet, så er du altid velkommen til at kontakte managerspillet på emailadressen [email protected]

Feltet.dk frasiger sig et hvert erstatningsansvar og kan ikke gøres ansvarlig, hvis spillet må afbrydes undervejs. Ethvert tvivlsspørgsmål afgøres af administrationen bag spillet, men hvis det drejer sig om rytterudelukkelse og fratagelse af points, så vil Feltet.dk følge de afgørelser som arrangørerne bag det pågældende løb og UCI træffer. Spillet afsluttes dog den fastsatte dato, og eventuelle afgørelser truffet efter denne dato vil ingen effekt have på resultatet af spillet.

I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene tilkommer det tillige Feltet.dks administration at fastlægge fortolkningen.

9. Værneting og lovvalg
Disse vilkår reguleres af dansk ret og skal fortolkes i henhold hertil. Alle tvister skal afgøres af danske domstole.

Regler for hvert spil

Se reglerne for de forskellige managerspil under hvert spil.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål som ikke besvares af reglerne kan du kontakte Feltet.dk på følgende e-mail: [email protected]

Angiv hvilket spil dit spørgsmål drejer sig om sammen med dine log-ind informationer (brugernavn og kodeord) samt dit holdnavn.

Du kan til enhver tid ændre dine profiloplysninger (herunder dit brugernavn og dit kodeord) under menupunktet "Min konto" på http://www.feltet.dk/manager
 

/var/www/vhosts/feltet.dk/httpdocs/octo_data/Feltet/layouts/default_front/data/boxes/box_417.data.json

Liège-Bastogne-Liège Fe...(1.WWT) 22/04

EPZ Omloop van Borsele(2.NCUPJW) 20/04-22/04

Liège-Bastogne-Liège(1.UWT) 22/04

EPZ Omloop van Borsele(1.1) 22/04

Giro dell'Appennino(1.1) 22/04

Vuelta a Castilla y Leon(2.1) 20/04-22/04

Liège-Bastogne-Liège Fe...(1.WWT) 22/04

Liège-Bastogne-Liège(1.UWT) 22/04

EPZ Omloop van Borsele(1.1) 22/04

Giro dell'Appennino(1.1) 22/04

Tour de Romandie(2.UWT) 24/04-29/04

Tour of Chongming Island(2.WWT) 26/04-28/04

Vuelta Asturias Julio Alv...(2.1) 27/04-29/04

Belgrade Banjaluka II(2.1) 28/04-29/04

La Coupe du President de ...(2.1) 28/04-01/05

Tour des Portes du Pays d...(2.1) 28/04-29/04

G.P. Sportivi Sovilla-La ...(1.1) 29/04

AG2R La Mondiale

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Astana Pro Team

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Bahrain-Merida

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

BMC Racing Team

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Bora-Hansgrohe

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Groupama-FDJ

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Lotto Soudal

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Mitchelton-Scott

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Movistar Team

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Quick-Step Floors

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team Dimension Data

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team EF Education First-Drapac

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team Katusha Alpecin

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team LottoNL-Jumbo

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team Sky

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team Sunweb

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Trek-Segafredo

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

UAE Team Emirates

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »