Tak for dit besøg, det er vi rigtigt glade for!

Vi er dog knap så glade for at se, at du blokerer for annoncer, som gør det muligt for os at tilbyde vores indhold – helt GRATIS. Hvis du tillader annoncer fra Feltet.dk, kan vi blive ved med at servere dig gratis nyheder. Måske værd at overveje en ekstra gang?

På forhånd tak!
Feltet.dk

Fjern min adblock - og støt Feltet.dk
Fortsæt uden at deaktivere

EKSKLUSIVT

Afsløring: Eks DCU-bestyrelsesmedlem havde indsigt i omstridte advokatudgifter

Afsløring: Eks DCU-bestyrelsesmedlem havde indsigt i omstridte advokatudgifter

21. april 2021 19:00UEC

Uenigheden har været stor i DCU´s bestyrelse, hvilket førte til, at forbundets regnskab ikke blev godkendt og Bo Belhage blev ekskluderet fra bestyrelsesposten. Hvorfor gik det så galt og hvordan? Feltet.dk stiller skarpt på processen og hele forløbet i denne artikel.

Annonce

I går blev der sat et punktum i injuriesagen mellem Bo Belhage og den bestyrelse, som han engang var en del af.

Det nu tidligere bestyrelsesmedlem, der blev stemt ud ved en ekstraordinær kongres i slutningen af marts, gav nemlig dementi i sagen, hvor anklagen fra ham lød på svig og/eller væsentlig tilsløring af økonomien i årsregnskabet fra bestyrelsens og ledelsens side i Danmarks Cykle Union (DCU). 

 

Det skrev DCU i en pressemeddelelse i går, hvor Belhage udtalte: ”Efter jeg har fået indsigt, i de bag DCU’s regnskab liggende bilag, har jeg ikke noget belæg for at mene, at der er foregået svig eller fordækte dispositioner. Selv om mine udtalelser var foranlediget af, at jeg ikke som bestyrelsesmedlem i DCU kunne få adgang til bilagene, skal jeg beklage, at mine udtalelser om mistanke om svig har kunne forstås således, at der rent faktisk var foregået svig.”

 

Dermed er der sat et foreløbigt punktum for et stort juridisk slagsmål i dansk cykelsport, der begyndte med afskedigelsen af Post Nord Danmark Rundt-direktøren Jesper Worre sidste år, og som blev fulgt op af en række beskyldninger imod formand Henrik Jess Jensen. 

 

Det endte med, at sagen blev taget op af den uafhængige Etiske Komité under Danmarks Idrætsforbund, der rejste en række kritikpunkter af DCU's formand heriblandt tilsidesættelse af good governance, samt manglende inhabilitet i flere tilfælde.


Bo Belhage modtog også kritik for: "At foretage skjulte lydoptagelser, idet der ikke var tale om helt ekstraordinære situationer, der har kunnet begrunde nødvendigheden af skjulte lydoptagelser."

 

Komitéens afgørelse blev dog ikke det sidste drama. I februar måned kom Bo Belhage med de omtalte anklager om svig, da han efter eget udsagn var blevet nægtet indsigt i en række bilag i forbindelse med regnskabsgodkendelsen. Dette kastede en injuriesag af sig fra Belhages nu tidligere bestyrelseskollegaer i DCU, der ikke kunne genkende Belhages fremstilling.

 

Afslutningen på dette forløb kom så i går, da Bo Belhage gav dementi i sagen.

 

Efter længere tids research kan Feltet.dk nu redegøre for forløbet frem mod dementiet og løfte sløret for, at Belhage allerede tidligt i forløbet havde indsigt i de omstridte udgifter, han mistænkte for at være skjulte, da han kom med sine anklager om svig.

 

Hårde anklager
Anklagerne fra Bo Belhages side har været centreret omkring en række advokatudgifter til Etisk Komités undersøgelse af DCU-formand Henrik Jess Jensen, afskedigelsen af Jesper Worre samt afklaringen af et forhold om restance hos et medlem af repræsentantskabet.

 

Ifølge Belhage blev disse udgifter til juridisk bistand gemt væk i et midlertidigt regnskab, da bestyrelsen tilbage i februar i år mødtes for at godkende årsrapporten fra 2020. Efterfølgende mødte Belhage efter eget udsagn modstand fra ledelsen, da han forsøgte at få indsigt i disse udgifter.

 

I diverse artikler og på sociale medier har Belhage tidligere udtrykt sin utilfredshed med den tilsløring, han hævder, der er foregået.

 

“Væsentlige bestyrelsesudgiftsposter tilsløres og bogføres i regnskabet, så repræsentantskabet ikke kan få fuldt indblik i, hvordan bestyrelsen udnytter medlemmernes penge,” skriver Belhage i et opslag på Facebook, som ét af flere anklagepunkter rettet mod den bestyrelse, han nu ikke længere er en del af.

 

“Jeg har efterfølgende kunnet konstatere, at det, man har forsøgt, er at besværliggøre indsigt i nogle ret store advokatudgifter i regnskabet,” fortæller Belhage til Feltet.dk om selvsamme påståede tilsløring. 

 

Hovedpointerne fra Belhage omhandler således manglende indsigt, modstand fra ledelsen i at få denne indsigt samt skjulte posteringer af advokatudgifter.

 

I det følgende vil Feltet.dk gennemgå forløbet kronologisk for at belyse sagen, hvilket blandt andet involverer en række nye beviser, som ser dagens lys.

 

Regnskabsprocessen startede i februar
Sagen tog sin begyndelse den 8. februar ved DCU´s bestyrelsesmøde, hvor blandt andet godkendelse af årsregnskabet var på dagsordenen.

 

På mødet præsenterede DCU’s direktør, Martin Elleberg Petersen, et midlertidigt regnskab, da udkastet til den endelige årsrapport, som regnskabet skulle indgå i, først var ankommet fra revisoren Ernst & Young få dage forinden.

 

På mødet blev regnskabet godkendt uden nogen kommentarer fra bestyrelsen med Belhage iblandt. Det blev desuden gjort klart, at det endelige regnskab ville blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne den 12. februar med endelig godkendelse via online-underskriftsystemet Penneo senest den 17. februar.

 

Alt forløb glat indtil deadline den 17. februar, hvor Bo Belhage nægtede at underskrive, da han ikke var tilfreds med det endelige regnskab, der var blevet tilsendt. Han mente, der var afgørende forskelle fra dette, og det midlertidige han så på bestyrelsesmødet.

 

Meget af den seneste tids opmærksomhed har kredset om DCU's bestyrelseslokaler frem for dette: Cykelløbene. Foto: Feltet.dk

 

Elleberg henvendte sig til revisoren, der betegnede situationen, hvor et bestyrelsesmedlem nægtede at underskrive, som ‘meget usædvanlig’.

 

Belhage blev stillet tre muligheder fra den eksterne revisor: Tilpasse årsrapporten sammen med den resterende bestyrelse, skrive sine indvendinger i ledelsespåtegningen i årsrapporten eller den mest drastiske: fratræde bestyrelsen. Belhage valgte løsning nummer to.

 

Anklagede om svig efter udgifterne var belyst

I samme forbindelse bad Belhage om fuld indsigt i nogle omfattende regnskabsposter, heriblandt posten med titlen ‘Sekretariatet - Øvrige omkostninger’, uden han dog mere præcist forklarede, hvad han ledte efter.

 

Elleberg forklarede Belhage, at det var umuligt at udlevere et så stort bilagsmateriale grundet persondataloven, hvorfor han ikke kunne sende de hundredvis af bilag. Så Belhage var nødt til at blive mere specifik i sin anmodning.

 

Dette gjorde Belhage oprevet, da han følte, at Elleberg hemmeligholdt dele af regnskabet for ham.

 

Her fulgte en lang og tung dans mellem de to parter, hvor Belhage efterhånden fik kredset sig ind på, at det var advokatudgifterne fra 2020, som han ønskede at vide mere om. Disse udspecificerede Elleberg for ham i en mail den 23. februar, hvor han opridsede de forskellige udgifter, der havde været til juridisk assistance det regnskabsår.

 

Tallene er Feltet.dk blevet bekendt med, og særligt beløbet på 148.750,01 kroner, som var advokatens salær i Etisk Komités undersøgelse af DCU’s formand, kom op at vende, da Belhage vendte tilbage for at høre yderligere om disse fra Elleberg Petersen den 25. februar.

 

Feltet.dk kan dog dokumentere, at Belhage få minutter før sin henvendelse til Elleberg Petersen den 25. februar havde givet revisoren Ernst & Young besked om, at han mistænkte, der fandt eventuel svig og/eller væsentlig tilsløring sted i regnskabet, eftersom han ud fra ovennævnte behandling mente, at han blev nægtet indsigt.

 

Disse første anklager om svig fandt således sted efter Belhage havde fået belyst de juridiske omkostninger, og imens bolden så at sige var på hans banehalvdel i mail-korrespondancen med Elleberg Petersen.

 

Belhage udtrykte ligeledes sin uenighed i ordlyden og fremstilling af situationen i DCU i ledelsespåtegningen, der traditionelt indleder en årsrapport.

Revisoren indkalder til møde - situationen optrappes
Mailen omhandlende mistankerne om svig får Ernst & Young til at indkalde til et ekstraordinært møde grundet de alvorlige anklager fra Belhage, og der var dermed trukket op til en storkonflikt med enorme potentielle følger for DCU’s bestyrelse. Belhage meddelte, at han ville komme til mødet med sin egen advokat.

 

Mødet blev dog aldrig afholdt, da Ernst & Young den 11. marts, blot timer før “slaget skulle stå”, kunne konstatere, at Belhage i mellemtiden havde fået svar nok til, at de ikke mente, at der havde fundet svig og/eller væsentlig tilsløring sted i regnskabet.

 

Den følgende tid nægtede Belhage på trods af revisors tilbagetrækning dog fortsat at godkende årsrapporten, da han ønskede en genåbning af regnskabet, så advokatudgifterne kunne rykkes og stå som en særskilt udgiftspost grundet de store omkostninger i 2020. Han ønskede desuden at ledelsespåtegningen blev ændret. 
 

Dette forløb mundede ud i den løsning, som revisoren drastisk havde lagt op til, da et uenigt bestyrelsesmedlem, der nægter at underskrive et regnskab, kan blive nødt til at forlade bestyrelsen.

 

Dette blev gjort på en ekstraordinær kongres, hvor 22 af 35 repræsentanter stemte for et mistillidsvotum til Belhage, der dermed røg ud af bestyrelsen, så man kunne godkende årsrapporten efter en lang proces.

 

Belhages anklager om svig fortsatte efter ekskluderingen. Han mente, at der var fejet noget ind under gulvtæppet i det forløb, der er redegjort ovenfor. Indtil gårsdagens dementi hvor disse anklager frafaldt.

 

Fremlæggelse af ny dokumentation
Nu har sagen nået sin afslutning med dementiet i injuriesagen og ekskluderingen af Bo Belhage fra DCU’s bestyrelse. Var dennes anklager således rimelige? Det besluttede Feltet.dk sig at undersøge nærmere.

 

Ifølge dokumenter, som Feltet.dk er i besiddelse af, havde Belhage og resten af bestyrelsen nemlig indsigt i placeringen af advokatudgifterne allerede fra første færd.

 

I dokumenter, der blev tilsendt bestyrelsen den 1. februar, en uge før bestyrelsesmødet den 8. februar, står der således udspecificeret i et covernotat (også kaldet bilag 0.8.1) præcis, hvor mange advokatudgifter der er brugt i 2020. Heriblandt de udgifter, som Belhage senere forsøgte at få indsigt i.

Under ‘omkostninger’ fremgår følgende: “Der har været ekstraordinære omkostninger til juridisk assistance på 292.431 kr. De var relateret til kontraktmæssige forhandlinger om ophøret af samarbejdet med Jesper Worre og PostNord Danmark Rundt, bistand i forbindelse med DIF’s etiske komites behandling af politiske sager med bestyrelsen i DCU og Covid-19 påvirkning af vores utraditionelle afholdelse af kongressen”.
 

I det vedlagte midlertidige regnskab (bilag 0.8.2), der også blev sendt til bestyrelsen den 1. februar, er advokatudgifterne med tydelighed noteret under ‘Sekretariatet’, da det står udspecificeret i en højre kolonne, at det er her, at advokatudgifterne befinder sig.

 

Ifølge Feltet.dk’s oplysninger henviste Belhage dog aldrig til denne dokumentation i sin kritiske korrespondance med ledelsen, hvor han forsøgte at få indsigt i det omfattende bilagsmateriale.

 

Weekendavisen: Regnskabspost var en cigarkasse

Bo Belhage udlagde blandt andet i Weekendavisens artikel ‘Magtmisbrug: Øvrige omkostninger’ forløbet, som om advokatudgifterne var skjult og maskeret under punktet ‘Sekretariat, Øvrige omkostninger’. 

 

I denne artikel fra tidligere på måneden bliver posten omtalt som “En slags cigarkasse, som anvendes til administrationens rejseudgifter, direktørens repræsentative forpligtelser og lignende.”

 

Argumentet i artiklen er, at der i dette specifikke tilfælde er blevet proppet en masse advokatomkostninger i regnskabsposten på fordækt vis.

 

Ved et kig i regnskaberne fra de seneste tre år kan Feltet.dk dog konstatere, at denne post også i tidligere år har indeholdt de juridiske udgifter, der dog var væsentlig mindre end i 2020, hvor den omfattende Etisk Komité-undersøgelse har sat sit tydelige præg på udgifterne. DCU har ingen fastansatte jurister, men indkalder disse, når der er brug for juridisk assistance, hvorfor udgifterne naturligt stiger i tumultariske år.

 

I de foregående år har Belhage uden kommentarer godkendt regnskaberne og dermed de juridiske udgifters placeringer, kan Feltet.dk dokumentere. Han ønskede dog en særskilt post netop i år, hvor udgifterne til Etisk Komités undersøgelse har drevet dem til vejrs.

 

Artiklen fortsætter under billedet

 

Der har været mange intense bestyrelsesmøder det seneste år i DCU.


Bestyrelsen kommenterer på forløbet
Ifølge DCU’s næstformand Palle Larsen, der også er økonomiansvarlig i bestyrelsen, er netop de juridiske omkostninger traditionelt placeret under ‘Sekretariat, Øvrige omkostninger’ af en grund.

 

“Jeg er med på, at de 148.000 kroner i forbindelse med Etisk Komités undersøgelse er mange penge, selvom det ud af samlede omkostninger på over 22 millioner ikke fylder meget. Derfor er udgifterne da heller ikke gemt, men de står under sekretariatet,” fortæller Larsen og uddyber, hvorfor netop disse udgifter hører til der.

 

“Udgifterne har ikke noget med det sportslige, udvalgene eller strategisporene at gøre. Så hvad er der tilbage til sidst?”, spørger Larsen retorisk, inden han selv giver svaret:
 

“De kan stå under ‘Sekretariat, Øvrige omkostninger’, da vi ikke har en decideret post til advokatomkostninger.”

 

Larsen mener desuden, at det stod tydeligt i det omtalte covernotat, hvor man ville kunne finde de juridiske omkostninger, som bestyrelsesmedlemmer havde en uge til at læse inden bestyrelsesmødet. 

 

“Der har været rig mulighed for bestyrelsesmedlemmerne til at spørge ind til og få yderligere indsigt i allerede på bestyrelsesmødet den 8. februar,” mener han, da det i bilag 0.8.1 og 0.8.2 stod, hvor advokatudgifter var placeret.

 

“Jeg kan sagtens forstå, at nogen spørger til noget, de ikke havde indsigt i. Men jeg oplevede ikke, at han stillede spørgsmål inden eller på mødet. Så det undrer mig meget,” forklarer Larsen.

 

“Som bestyrelsesmedlem kan jeg sagtens sætte mig ind i, at noget kan gå forbi mine øjne. Men så ville jeg have tillid til, at de fem andre bestyrelsesmedlemmer har opdaget det, og at det dermed ikke er noget farligt. Det er helt ok, man er uenig, men det, jeg ikke forstår, er, at man ikke siger det indadtil, før man går udadtil,” forklarer Larsen med henvisning til Belhages udtalelser i medierne de seneste måneder.

 

Larsen forklarer desuden, at hvis omkostningerne til juridisk assistance fortsat vil være høje de kommende år, vil man overveje en selvstændig post. Men han håber, at det foregående år har været exceptionelt med hensyn til juridiske slagsmål, da han mener, at det kan påvirke hans lyst til at fortsætte som frivillig i DCU.

 

Også DCU’s direktør Martin Elleberg Petersen ærgrer sig over hele forløbet, da han i sidste ende føler, at Belhage granskede for granskningens skyld og trak processen længere ud end nødvendigt, da han endte med at se de udgifter, der havde været til rådighed siden den 1. februar.

 

“Hvis han bare var kommet til mig med bilag 0.8.1 fra bestyrelsesmødet, hvor det tydeligt fremgår, at der havde været ekstraordinære juridiske omkostninger, og bedt om indsigt i de tal. Han kunne også have sagt fra starten, at det var advokatudgifterne, han ønskede indsigt i. Så havde jeg sendt dem til ham med det samme. For det var det, han endte med at se,” fortæller Elleberg.

“I stedet for spurgte han efter flere hundrede bilag, hvor der var personfølsomme oplysninger, som jeg ikke bare kunne sende,” forklarer han.

 

"Advokatomkostninger anvendes til at forsvare DCU"

DCU’s formand Henrik Jess Jensen fortæller over telefon til Feltet.dk, at han håber, at der fra nu af kan komme mere klarhed over sagen, eftersom han ikke mener, at billedet, som pressen har skabt af Etiske Komités undersøgelse som en kamp mellem ham og Belhage, er retvisende.

 

“Det er vigtigt for mig at pointere, at de omkostninger, der var forbundet med, at DCU’s bestyrelse valgte at søge juridisk assistance ved en advokat, var for at sikre, at DCU kunne svare korrekt og ordentligt på Etisk Komités mange og vidtgående spørgsmål.”

 

“Det var ikke, som det har været fremstillet flere steder i dagspressen, en privatsag mellem DCU’s formand og et enkelt bestyrelsesmedlem, men en sag rejst mod dels DCU’s bestyrelsesformand, dels selve bestyrelsesarbejdet og forhold i bestyrelsen. Beslutningen om at betjene sig af juridisk assistance er set i lyset af, at der i DCU’s administration ikke er juridiske kompetencer til at løfte en sag af denne karakter,” fortæller Jess Jensen med henvisning til, at DCU ikke har nogen jurister fastansat.

 

Pointen om at advokatomkostningerne er anvendt til at forsvare DCU’s bestyrelse og i dette tilfælde også dets formand uanset hvem det er, er også en vigtig pointe for Palle Larsen.

 

“Omkostningerne er anvendt til at forsvare DCU. Heriblandt den aktuelle bestyrelse og formand uanset hvem det måtte være. Problemet er ikke, om han hedder Henrik, Peter, Palle eller Rasmus,” forklarer Palle Larsen.

 

Belhage uenig

Feltet.dk kontaktede Bo Belhage for at forholde ham til det fremlagte sagsforløb. Belhage er ikke enig med bestyrelsens udlægning af, at advokatudgifternes placering var gennemsigtig.

 

”At advokatudgifterne skulle have været gennemsigtige og åbne ved at ligge i ’Sekretariat - Øvrige omkostninger’ forekommer mig ikke særlig retvisende. I det endelige regnskab er der ikke præsenteret en post, der hedder advokatudgifter. Så det almindelige medlem i DCU ville aldrig kunne se, hvilke præcise advokatudgifter, der havde været overhovedet.”

 

Forholdt til Bilag 0.8.1, der havde været tilgængeligt siden 1. februar, mener Belhage ikke, at denne udspecificerede advokatudgifterne tilstrækkeligt.

 

”At de udgifter skulle have været fremlagt og diskuteret på bestyrelsesmødet 8. februar, forekommer mig som ønsketænkning snarere end en realitet. Faktum er, der stod (I bilag 0.8.1 red,) en samlet advokatudgift på 292.000 kr. Det var ikke udspecificeret hvilke dele, der indgik i det beløb, og det fremgik ikke af noten, hvor det ville kunne findes i det endelige regnskab.”

 

Belhage mener desuden ikke, at det havde gjort nogen forskel, hvis han var kommet til Martin Elleberg Petersen og henvist til bilaget.

 

”At jeg skulle kunne være kommet til Martin med Bilag 0.8.1 og have fået indsigt, virker som en efterrationalisering fra hans side. Jeg har en mail fra Martin Elleberg, hvor han direkte nægter mig indsigt. Helt principielt så kan et bestyrelsesmedlem ikke nægtes indsigt i regnskabet af en siddende direktør.”

 

”Om jeg så kom klokken tre om natten juleaften og bad om nogle bilag, skal han klappe hælene sammen og sige: 'Ja, værsgo her er de.' Sådan skal en direktør reagere i forhold til et bestyrelsesmedlem, der ønsker indsigt - og sådan har det tidligere været i DCU,” mener Belhage.

 

Bo Belhage er heller ikke enig i, at DCU’s bestyrelse har forvaltet i DCUs interesse ved at bruge unionens penge i forbindelse med Etisk Komités undersøgelse.

 

”Jeg mener, det er politisk brugte penge, og jeg er åbenlyst uenig i, at advokatudgifterne til at forsvare Henrik Jess Jensen i forbindelse med Etisk Komités undersøgelse er et DCU anliggende. Det er i mine øjne en politisk anvendelse af pengene til hans private forsvar,” slutter Belhage af.

 

Dette var en undersøgende artikel udarbejdet af Feltet.dk's redaktører. Artiklen er baseret på skriftlig dokumentation fra DCU's regnskaber, referater, bilag og interne kommunikation, som Feltet.dk har fået kendskab til samt flere timers interviews.

Annonce

DEL
INFO
Henrik Jess Jensen
Nyheder
Bo Belhage
Nyheder
DCU
Nyheder
Martin Elleberg Petersen
Nyheder
DELTAG I DEBATTEN

Annonce

KOM FORREST I FELTET - FÅ NYHEDERNE FØRST:

Annonce

Annonce

/var/www/vhosts/feltet.dk/httpdocs/octo_data/Feltet/layouts/default_front/data/boxes/box_417.data.json

G.P. Sportivi Sovilla(1.1) 16/05

Trofeo Andratx - Mirador ...(1.1) 15/05

Trofeo Palma(1.1) 16/05

Tour de Gironde Internati...(2.1) 15/05-16/05

Tour of Thailand(2.1) 11/05-16/05

G.P. Sportivi Sovilla(1.1) 16/05

Trofeo Palma(1.1) 16/05

Vuelta a Burgos Feminas(2.WWT) 20/05-23/05

Tour du Finistère(1.1) 22/05

Veenendaal-Veenendaal Cla...(1.1) 22/05

Trophée Centre Morbihan(2.NCUP) 22/05-23/05

Vuelta Ciclista a la Regi...(1.1) 23/05

Tour of Japan(2.1) 23/05-30/05

Mercan'Tour Classic Alpes...(1.1) 24/05

Ronde van Limburg(1.1) 24/05

Annonce

Annonce

AG2R Citroen Team

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Astana - Premier Tech

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Bahrain Victorious

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Bora-Hansgrohe

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Cofidis

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Deceuninck - Quick-Step

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

EF Education - Nippo

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Groupama-FDJ

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

INEOS Grenadiers

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Intermarché - Wanty - Gobert

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Israel Start-Up Nation

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Lotto Soudal

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Movistar Team

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team BikeExchange

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team DSM

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team Jumbo-Visma

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team Qhubeka Assos

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Trek-Segafredo

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

UAE Team Emirates

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Annonce

Log ind

Husk mig. Glemt kodeord?

Har du ikke en bruger?

Opret bruger

EKSKLUSIVT TILBUD: SE ALLE GIRO ETAPER I FULD LÆNGDE & UDEN REKLAMER