Tak for dit besøg, det er vi rigtigt glade for!

Vi er dog knap så glade for at se, at du blokerer for annoncer, som gør det muligt for os at tilbyde vores indhold – helt GRATIS. Hvis du tillader annoncer fra Feltet.dk, kan vi blive ved med at servere dig gratis nyheder. Måske værd at overveje en ekstra gang?

På forhånd tak!
Feltet.dk

Fjern min adblock - og støt Feltet.dk
Fortsæt uden at deaktivere

EKSKLUSIVT INTERVIEW!

Nyt underskud i DCU får konsekvenser

Nyt underskud i DCU får konsekvenser

03. juni 2016 10:30Foto: A.S.O.

For tredje år i træk kommer Danmarks Cykle Union ud med et stort underskud. Skuden skulle ellers være vendt i 2015, men dugfriske tal viser, at sådan er det ikke gået. Tværtimod indkasserer Danmarks cykelflagskib endnu et stort underskud, og det får konsekvenser.

Artiklen fortsætter efter videoen.

Økonomien i Danmarks Cykle Union (DCU) er kritisk - meget kritisk endda. For tredje år i træk kommer DCU ud med røde tal, når regnskabsåret 2015 er gjort op. I 2013 og 2014 udviste regnskaberne samlet set 4,65 millioner i underskud, hvilket gav DCU en negativ egenkapital på 1,4 millioner kroner. Kun et lån af Danmarks Idræts Forbund (DIF) reddede i princippet organisationen.

Målsætningen i 2015 var først på året et overskud på godt 400.000 kroner, og på midtvejskongressen blev det også meldt ud, at der fortsat forventedes et lille overskud, eller at der i hvert fald var balance i økonomien. Den nu forhenværende formand, Niels Sørensen, sagde i et stort videointerview med Feltet.dk, at økonomien nu var på ret køl, og DCU ville ende regnskabsåret 2015 i et nul, men nu viser det netop offentliggjorte regnskab et underskud på 893.000 kroner. Det betyder, at egenkapitalen nu udviser et minus på 2,3 millioner kroner.

”Det er rigtigt, at vi har et underskud, grundet overskridelser fordelt på en række budgetposter,” forklarede Danmarks Cykle Unions pressechef, Christoffer Lehmann, til Feltet.dk i april måned.

I dag blev DCUs regnskab offentliggjort. Det viser netop det billede, men også posten ”særlige aktiviteter” giver et stort udsving i forhold til budgettet.

DCUs formand, Henrik Jess Jensen, ønskede ikke at kommentere på regnskabet, da Feltet.dk kontaktede ham for en måned siden, da formanden ville kende de endelige tal, før han udtalte sig. Feltet.dk snakkede med formanden igen i går, torsdag, efter regnskabet var offentliggjort.

”Det er selvfølgelig et utilfredsstillende resultat, som vi er kommet ud med, men nu har vi sat en række processer i gang for at få styr på økonomien. Det er smadderærgerligt, når man tror, at vi er ’on the track’.”

”De to væsentligste årsager til det utilfredsstillende resultatet er mangelfuld styring af omkostninger til vores eliteaktiviteter, og at de budgetterede indtægter fra tegning af licenser og kontingenter var væsentlig højere end det realiserede resultat. De to forhold, hvor omkostningerne har været for høje i forhold til det budgetterede end de realiserede, er årsagen til underskuddet,” forklarer DCU-formanden til Feltet.dk.

Hård kritik fra revisorerne
I april 2016 vedtog bestyrelsen en genopretningsplan, således DCU kan betale låneydelserne tilbage til DIF over 10 år og retablere Unionens egenkapital over 3-5 år. Og det er ved at være på tide, at DCU får tingene under kontrol, mener revisor hos Ernst & Young, Torben Kristensen.

 

”Det er vores opfattelse, at Danmarks Cykle Unions budget- og økonomistyring har været utilfredsstillende. De foreliggende oplysninger om udviklingen i økonomien har ikke været anvendt til at foretage korrigerede handlinger til at rette op på økonomien, og det er først efter årets afslutning endeligt konstateret, at det oprindelig budget med et overskud ikke var realistisk,” skriver Torben Kristensen i regnskabets revisorerklæring.

På DCUs kongres i januar 2016 var de to folkevalgte interne kritiske revisorer Alex Nielsen og Bent Röder kritiske over for 2015-regnskabet. De to revisorer skrev et brev til DCUs repræsentantskab, hvori de udtrykte bekymring for slutresultatet af 2015-regnskabet. Det blev afvist, og det blev efterfølgende besluttet, at de to kritiske revisorer skulle ophøre deres funktion ved afslutningen af 2015-regnskabet.

”Regnskabet for 2015 foreligger nu og udviser et betydeligt underskud. Fra kritisk revision er det kun undertegnede, der har ønsket at færdiggøre revisionsfunktionen. Undertegnede undrer sig fortsat over, at man fra ledelsens side omkring årsskiftet ikke kunne se, at et betydeligt underskud var på vej,” skriver Bent Röder i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet.

”Der er to ting i det,” fastslår Henrik Jess. ”Vores kritiske revisorer sendte op til kongressen et brev ud, hvor de mente, at der var et underskud på 2,4 millioner. Det var der også, hvis man kiggede direkte ned i ’kassetrækket’. Der vidste vi (bestyrelsen i DCU, red.) eksempelvis, at der manglede en million kroner fra Region Nordjylland, som havde stillet en million kroner til rådighed for UWCT-finalen (amatør-VM, red.). Så når du kigger ned i bankkonti, som vores revision gjorde der, så er det ikke det samme at sige, at sådan ser balancen ud, når regnskabet skal gøres op.”

Alligevel var der to ting, som snød bestyrelsen, erkender Henrik Jess: ”Vi havde haft møder med vores elite om, at budgettet var holdt inden for rammen, men de brugte væsentligt mere på OL-kvalifikationen. Hvor man kan sige, hvorfor satan er det ikke opdaget noget før? Det burde man jo kunne, men der har ikke været en opfølgning på det forbrug.”

En af årsagerne til de store budgetoverskridelser er, at der blev afholdt World Cup-afdelinger i banecykling i Hong Kong og Colombia.

”På eliteområdet er det hovedsageligt forberedelserne til OL 2016, der har været dyrere end forventet. Elite-aktiviteterne op til et OL-år er ofte mere bekostelige end andre sporstår. Deltagelsen i World Cups, som er kvalifikationsgivende til OL, i Hong Kong, New Zealand og to gange Colombia har kostet væsentlig mere end budgetteret, og der har ikke været foretaget kompenserende reduktion i udgifterne til aktiviteter på andre eliteområder,” lyder det i en pressemeddelelse fra Danmarks Cykle Union efter det nedslående regnskab.

Hvordan overlever DCU?
Normalt vil en virksomhed med negativ egenkapital på 2,3 millioner og tre år med underskud have svært ved at fortsætte. DIF redder igen DCU ved at stille kapital til rådighed.

”Vi får lånekapital stillet til rådighed. Vi optager ikke nødvendigvis et lån. Med det likviditetsbudget vi har, der kan vi se, at vi vil mangle likviditet, og det er vi nødt til at finansere, og der har vi en aftale om, at vi har et ’kapitalberedskab’. Det er ligesom at have en kassekredit,” påpeger DCU-formanden.


Fra ultimo 2015 er der igangsat de nødvendige initiativer til at forbedre den interne rapportering med korrekte periodiseringer og styrkelse af budgetopfølgningen. Hertil kommer, at DCU’s administration og bestyrelse siden årsskiftet intensivt har arbejdet på procesoptimering, regnskabsføring, oparbejdelsen af gennemskuelig kontering og en rapporteringsmodel, der fremadrettet betyder månedlig rapportering og kvartalsvis prognose.

”Noget vi har manglet,” erkender formanden.

Konsekvenser: Forlader visionsprojekt, MTB-træner på deltid og breddekonsulent fyret
Det seneste år har DCU, DIF og DGI samarbejdet om ’Bevæg dig for livet - Cykling’ for at få flere til at cykle i organisationernes klubber. Og medlemstallene for 2015 viser, at samarbejdet har båret frugt. Både DCU og DGI har nemlig oplevet en vækst i antallet af medlemmer, og forventningen er, at der fortsat er et stort potentiale for at få flere motionister til at cykle - enten i klubregi eller selvorganiserede.
 
DIF, DGI og DCU har alligevel i fællesskab truffet den beslutning, at DCU i den kommende tid ikke kommer til at indgå som en aktiv del af samarbejdet om ’Bevæg dig for livet’. Det sker som følge af den økonomiske situation i DCU, hvor endnu et år med underskud gør, at unionen prioriterer at få genoprettet DCUs økonomi.
 
”Vi (DCU, red.) står i en økonomisk situation, som betyder, at vi er nødt til at koncentrere os 100 procent om at genoprette vores økonomi. Det er det eneste ansvarlige. Derfor må vi skære ind til benet i forhold til vores aktiviteter og engagementer - også selvom vi kan se det store potentiale i ’Bevæg dig for livet - Cykling’,” forklarer formand Henrik Jess Jensen.

”Det betyder med andre ord, at de breddekonsulenter, som har været og skulle være tilknyttet, ikke bliver det. Vi deltager ikke med ansatte i visionsprojektet, men vi er stadig med i projektet, hvor vi deltager i nogle sparringsmøder,” supplerer Christoffer Lehmann til Feltet.dk.

Breddekonsulenten Bent Skov er opsagt, mens mountainbikesporten også bliver ramt af nedskæring, da landstræneren Mads Bødker må gå ned i tid.

”Det får en konseksvens, at vi kigger på vores lønomkostninger. I forhold til vores MTB-landstræner (Mads Bødker, red.), som i år har været fuldtids på grund af OL-satsningen, der vil vi komme tilbage, så den medarbejder har færre timer end fuld tid. Desuden har vi måttet opsige samarbejdet med den ene breddekonsulent - med det varsel der ligger på et halvt år. Det er simpelthen, fordi når du bruger flere penge, end du har, så bliver du nødt til at kigge på, hvor du kan skære, selvom det gør ondt. Det gør det altså, når man skærer ind til benet," forklarer Henrik Jess.

"Undskyld"
"Alternativet var, at det var aktiviteter, at vi skulle skære bort, hvor det også gik ud over rytterne, og det er en svær balance. Jeg kan ikke sige andet, at vi beklager over for de medarbejdere, men vi er omvendt også nødt til at sige, hvis det ikke skal køre ud over afgrunden, så bliver vi nødt til at tage nogle ansvarlige beslutninger,” tilføjer Henrik Jess.

 

Det var dog allerede ved at få konsekvenser for U23-landsholdet, da DCU ikke havde penge til at sende et landshold og landstræner Anders Lund til Tjekkiet for at deltage i Fredsløbet. Tre af de danske kontinentalhold er dog gået sammen om at lave et hold og finansiere turen derned.

Desuden har DCU også kigget på materiellet, hvor der blandt andet blevet kigget på vognpakken. Der er blevet opsagt to biler og en af de store kassevogne.


Feltet.dk har forsøgt at få en kommentar fra MTB-landstræneren Mads Bødker, men han har endnu ikke helt styr på konseksvenserne. Rygterne har også svirret om, at sportschef Lars Bonde ville blive afskediget, men det afviser Henrik Jess prompte.

DIF: DCU skal fokusere på økonomien
Det er altså DIF, som igen redder DCU med en ekstra kassekredit, så der er penge i kassen til at betale udgifterne. Alligevel håber DIF også på, at DCU på et senere tidspunkt kan vende tilbage til visionsprojektet.

”Vi er i DIF enige i, at det er nødvendigt for DCU at fokusere på at genoprette unionens økonomi. DIF fortsætter visionsprojektet om cykling med DGI og håber og regner med, at DCU i en ikke for fjern fremtid kobles på projektet igen,” siger DIFs direktør Morten Mølholm Hansen i en meddelelse ud til klubberne.

DGI er også kede af, at DCU nu ikke længere er en del af projektet, men de er dog fortrøstningsfulde. DGI sætter sig dermed mere og mere på breddeområdet.

”Vi er i DGI kede af den opståede situation, men har fuld forståelse for, at DCU bliver nødt til at fokusere på at genoprette økonomien. Vi er dog også fortrøstningsfulde og regner med, at vi - i første omgang alene sammen med DIF - fortsat vil kunne indfri det store potentiale på motionscykelområdet,” siger Mogens Kirkeby, politisk ansvarlig i DGI Cykling.
 
DCU bakker fortsat op om ’Bevæg dig for livet - Cykling’ og vil stadig være repræsenteret i styregruppen for projektet, så den viden og erfaring, som DCU repræsenterer, fortsat kan komme projektet og ikke mindst klubber og cykelglade danskere til gavn. DCU holder pause fra samarbejdet med omgående virkning og forventer at vende tilbage som aktiv partner i ‘Bevæg dig for livet - Cykling’, så snart økonomien i unionen er på ret køl igen.

 

Læs også
Stor profil tog fem kilo på under Giroen

 

DEL
INFO
DCU
Nyheder
KOMMENTARER

Annonce

KOM FORREST I FELTET - FÅ NYHEDERNE FØRST:

Annonce

Annonce

/var/www/vhosts/feltet.dk/httpdocs/octo_data/Feltet/layouts/default_front/data/boxes/box_417.data.json

Mercan Tour Classic Alpes...(1.1) 29/05

Mercan Tour Classic Alpes...(1.1) 29/05

Course de la Paix GP Jese...(2.NCUP) 30/05-02/06

Heylen Vastgoed Heistse Pijl(1.1) 01/06

Critérium du Dauphiné(2.UWT) 02/06-09/06

Classica Andorra Pirineus(1.1) 02/06

Women's Tour(2.WWT) 04/06-09/06

Tour de Korea(2.1) 05/06-09/06

ZLM Tour(2.1) 05/06-09/06

Annonce

Annonce

Alpecin-Deceuninck

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Arkéa - B&B Hotels

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Astana Qazaqstan

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Bahrain Victorious

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Bora-Hansgrohe

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Cofidis

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Decathlon AG2R La Mondiale

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

EF Education - EasyPost

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Groupama-FDJ

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

INEOS Grenadiers

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Intermarché - Wanty

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Lidl - Trek

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Movistar Team

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Soudal - Quick Step

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team DSM-Firmenich PostNL

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team Jayco AlUla

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Team Visma | Lease a Bike

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

UAE Team Emirates

Profil »

Nyheder »

Ryttere og stab »

Resultater »

Statistik »

Annonce

Log ind

Husk mig. Glemt kodeord?

Har du ikke en bruger?

Opret bruger

VIL DU HJÆLPE OS MED AT LAVE DANMARKS BEDSTE CYKELMAGASIN?